ISBD: Lista traducerilor în limba română

Romanian translations of ISBDs

These translations of the format-specific ISBDs are now obsolete. Future translations should be based on the latest update of the consolidated edition of the International Standard Bibliographic Description published in 2007.


ISBD (CR) [Resursă electronică] : descrierea bibliografică internaţională standardizată pentru seriale şi alte resurse în continuare / traducere în limba română realizată în cadrul Serviciului Catalogare-Indexare al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti de Daniela Ion. — [Haga] : IFLA, Nov. 2003. — Document electronic (143 p., 795 KB).

Document sursă: ISBD (CR): international standard bibliographic description for serials and other continuing resources.


ISBD (ER) [Resursă electronică] : Descrierea bibliografică internaţională standardizată pentru resurse electronice : revizuire a ISBD (CF) : descrierea bibliografică internaţională standardizată pentru fisiere de calculator / recomandat de Grupul pentru Revizuirea ISBD (CF) ; traducere în limba română de Daniela Ion, Biblioteca Centrală Universitară din Bucuresti,
Serviciul Catalogare-Indexare. — [Haga] : IFLA, Nov. 2003. — Document electronic (104 p., 651 KB).

Document sursă: ISBD(ER): international standard bibliographic description for electronic resources.


Standarde naţionale

STAS 12629/1-88: [ISBD(G)] : Descrierea bibliografică a documentelor : schema generală / resp. proiect: Ioana Creţeanu, Biblioteca Centrală de Stat; colab.: INID, Biblioteca Centrală Universitară din Bucuresti, Biblioteca Centrală Pedagogică - Bucureşti, Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale, Biblioteca Academiei R. S. România, Biblioteca Municipală “M. Sadoveanu”; aprobat de Institutul Român de Standardizare. — 12 p.

Data intrării în vigoare: 1988-05-01

STAS 12629/2-88: [ISBD(M)] : Descrierea bibliografică a documentelor : publicaţii monografice curente / resp. proiect: Victor Duţescu, Biblioteca Centrală de Stat; colab.: INID, Biblioteca Centrală Universitară din Bucuresti, Biblioteca Centrală Pedagogică - Bucureşti, Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale, Biblioteca Academiei R. S. România, Biblioteca Municipală “M. Sadoveanu”; aprobat de Institutul Român de Standardizare. — 22 p.

Data intrării în vigoare: 1988-06-01

STAS 12629/3-88: [ISBD(S)] : Descrierea bibliografică a documentelor : publicaţii seriale / resp. proiect: Ioana Creţeanu, Biblioteca Centrală de Stat; colab.: INID, Biblioteca Centrală Universitară din Bucuresti, Biblioteca Centrală Pedagogică - Bucureşti, Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale, Biblioteca Academiei R. S. România, Biblioteca Municipală “M. Sadoveanu”; aprobat de Institutul Român de Standardizare. — 20 p.

Data intrării în vigoare: 1988-06-01

STAS 12629/4-88: [ISBD(A)] : Descrierea bibliografică a documentelor : publicaţii monografice vechi / resp. proiect: Elena Maria Schatz, Biblioteca Centrală de Stat; colab.: INID, Biblioteca Centrală Universitară din Bucuresti, Biblioteca Centrală Pedagogică - Bucureşti, Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale, Biblioteca Academiei R. S. România, Biblioteca Municipală “M. Sadoveanu”; aprobat de Institutul Român de Standardizare. — 18 p.

Data intrării în vigoare: 1988-09-01

STAS 12629/5-88: [ISBD(PM)] : Descrierea bibliografică a documentelor : publicaţii de muzică tipărită / resp. proiect: Mihaela Niculescu, Biblioteca Centrală de Stat; colab.: INID, Biblioteca Centrală Universitară din Bucuresti, Biblioteca Centrală Pedagogică - Bucureşti, Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale, Biblioteca Academiei R. S. România, Biblioteca Municipală “M. Sadoveanu”; aprobat de Institutul Român de Standardizare. — 20 p.

Data intrării în vigoare: 1988-09-01

STAS 12629/6-88: [ISBD(CM)] : Descrierea bibliografică a documentelor : materiale cartografice / resp. proiect: Petruţa Minculescu, Biblioteca Centrală de Stat; colab.: INID, Biblioteca Centrală Universitară din Bucuresti, Biblioteca Centrală Pedagogică - Bucureşti, Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale, Biblioteca Academiei R. S. România, Biblioteca Municipală “M. Sadoveanu”; aprobat de Institutul Român de Standardizare. — 16 p.

Data intrării în vigoare: 1988-09-01

STAS 12629/7-89: [ISBD(NBM)] : Descrierea bibliografică a documentelor : materiale audiovizuale / resp. proiect: Florica Câmpeanu,; colab.: Radioteleviziunea Română, INID, Biblioteca Centrală de Stat, Biblioteca Centrală Pedagogică - Bucureşti, Biblioteca Centrală a Ministerului Apărării Naţionale, Biblioteca Academiei R. S. România, Biblioteca Municipală “M. Sadoveanu”; aprobat de Institutul Român de Standardizare. — 26 p.

Data intrării în vigoare: 1989-02-01

Metodologii de aplicare a normelor ISBD

ISBD(M): Descrierea internaţională standardizată pentru publicaţii monografice / lucrare întocmită în cadrul Colectivului de automatizare de Georgescu Corneliu. — Ed. în limba română completată cu exemple. — Bucureşti : Biblioteca Centrală de Stat, 1981. — V, 80 f.

Metodologia de aplicare a normelor ISBD(M) în bibliotecile de învăţământ / lucrare realizată în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti de Florica Câmpeanu. — Bucureşti: Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti, 1984. — 43 p.

Metodologia de aplicare a normelor ISBD(M) / lucrare elaborată în cadrul Serviciului Catalogare-Clasificare al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti de Ioana Borocan şi Constanţa Dumitrăşconiu. — Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti : Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ - România, 1993. — 65 p.

Metodologia de aplicare a normelor ISBD(M) / lucrare elaborată de Ioana Borocan şi Constanţa Dumitrăşconiu. — Ed. a 2-a. — Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti : Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ - România, 1994. — 164 p.

Descrierea publicaţiilor seriale: metodologia de aplicare a normelor ISBD(S) / [lucrare elaborată de Eugenia Tudorică]. — Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti, Serviciul Periodice, 1992. — 50 p.

Metodologia de aplicare a normelor ISBD(S) / lucrare elaborată de Eugenia Tudorică. — [Ed. a 2-a]. — Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti : Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ - România, 1994. — 65 p.

Metodologia de aplicare a normelor ISBD(S) / lucrare elaborată de Eugenia Tudorică. — Ed. a 2-a, rev. — Bucureşti : Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti : Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ - România, 1999. — 95 p.