Hungarian translations of ISBDs

These translations of the format-specific ISBDs are now obsolete. Future translations should be based on the latest update of the consolidated edition of the International Standard Bibliographic Description published in 2007.


ISBD(M) : A könyvek nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / [közreadja az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ ; [fordította Horváth Magda ; ... elõszavát írta Fügedi Péterné]. — Budapest : OSZK KMK, 1977. — V, 61 p. ; 24 cm. — A fordítás az IFLA gondozásában kiadott ISBD/M : International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications alapján készült. — ISBN 963-201-040-X

ISBD(G) : A nemzetközi szabványos bibliográfiai leírás általános szabályai : Magyarázatos szöveg / [közreadja az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ ; [fordította Faragó Lászlóné]. — Budapest : OSZK KMK, 1979. — 46 p. ; 24 cm. — Készült az IFLA gondozásában 1977-ben megjelent ISBD(G) : General International Standard Bibliographic Description. Annotated text c. kiadás alapján. — ISBN 963-201-086-8

ISBD/NBM : A nem-könyv anyagok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / [közreadja az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ ; [fordította Faragó Lászlóné]. — Budapest : OSZK KMK, 1980. — 99 p. ; 24 cm. — Készült az IFLA gondozásában 1977-ben megjelent ISBD(NBM) : International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials c. kiadás alapján. — ISBN 963-201-104-X

ISBD (CM) : A kartográfiai anyagok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / [közreadja az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ ; [fordította Faragó Lászlóné]. — Budapest : OSZK KMK, 1981. — 69 p. ; 24 cm. — Készült az IFLA gondozásában 1977-ben megjelent ISBD(CM) : International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials c. kiadás alapján. — ISBN 963-201-124-4

ISBD (PM) : A nyomtatott kotta nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / [közreadja az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ ; [fordította és szerkesztette Varga Ildikó]. — Budapest : OSZK KMK, 1983. — 77 p. ; 24 cm. — Készült az IFLA gondozásában 1980-ban megjelent ISBD(PM) : International Standard Bibliographic Description for Printed Music c. kiadás alapján. — ISBN 963-201-157-0

ISBD/S : Az idõszaki kiadványok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / [közreadja az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ ; [fordította Nagy Zsoltné]. — Budapest : OSZK KMK, 1983. — 90 p. ; 24 cm. — Készült az IFLA gondozásában 1978-ban megjelent ISBD(S) : International Standard Bibliographic Description for Serials c. kiadás alapján. — ISBN 963-201-167-8

ISBD/A : A régi könyvek nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / [közreadja az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ ; [fordította Galamb Györgyné]. — Budapest : OSZK KMK, 1983. — 96 p. ; 24 cm. — Készült az IFLA gondozásában 1980-ban megjelent ISBD(A) : International Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications (Antiquarian) c. kiadás alapján. — ISBN 963-201-156-2

Available from:

Könyvtári Intézet/Library Institut
Budavári Palota
F-épület
1827 Budapest
Hungary