Dutch translations of ISBDs

These translations of the format-specific ISBDs are now obsolete. Future translations should be based on the latest update of the consolidated edition of the International Standard Bibliographic Description published in 2007.


Regels voor titelbeschrijving / Federatie van Organisaties op het gebied van het Bibliotheek-, Informatie- en Dokumentatiewezen (FOBID). — Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1978- . — 30 cm. — FOBID; HCC 200043

Beschrijvingsregels voor niet-seriële publikaties / [vert. en bew. uit het Engels]. — 1978. — 87 p. — Dutch translation and adaptation of ISBD(M). — Reimpression: 1981 (1st), 1982 (2nd), 1982 (3rd), 1989 (4th). — ISBN 90-6252-234-3.

Beschrijvingsregels voor seriële publikaties / [vert. en bew. uit het Engels]. — 1978. — 99 p. Dutch translation and adaptation of ISBD(S).  Reimpression: 1985 (with errata). — ISBN 90-6252-238-6.

Beschrijvingsregels voor niet-boekmaterialen / [vert. en bew. uit het Engels]. — 1979. — 115 p. — Dutch translation and adaptation of ISBD(NBM). — ISBN 90-6252-241-6.

Beschrijvingsregels voor niet-boekmaterialen / [vert. en bew. uit het Engels] ; met een aanhangsel betreffende de catalogusbouw. — 2e dr. — 1982. — 131 p. — Dutch translation and adaptation of ISBD(NBM), with an appendix for catalogue technique. — ISBN 90-6252-247-5.

Beschrijvingsregels voor niet-boekmaterialen / [vert. en bew. uit het Engels]. — 3e dr. — 140 p. — Dutch translation and adaptation of ISBD(NBM). Rev. ed., 1993. — ISBN 90-6252-678-0.

Beschrijvingsregels voor gedrukte muziek / [vert. en bew. uit het Engels]. — 1982. —113 p. — Dutch translation and adaptation of ISBD(PM). — ISBN 90-6252-248-3.

Beschrijvingsregels voor kartografische documenten / [vert. en bew. uit het Engels] ; met een aanhangsel betreffende de catalogusbouw. — 1982. — 116 p. — Dutch translation and adaptation of ISBD(CM), with an appendix for catalogue technique. — ISBN 90-6252-249.1.

Beschrijvingsregels voor computer files / [vert. en bew. uit de Engelse draft]. — 1990. — 142 p. — Dutch translation and adaptation of draft-ISBD(CF), 1988. — ISBN 90-6252-052-9.

ISBD(A) : Internationale standaard voor de bibliografische beschrijving van oude monografieën / uit het Engels vertaald. — Brussel : Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1985. — XI, 80 p. — Unofficial translation of ISBD(A), 1980.

N.B. Parts 3, 5, 6, 9, 10, and 11 concern catalogue technique, examples, and sorting.

Available from:

Biblion BV
T.a.v. Klantenservice
Postbus 437
2260 AK Leidschendam
The Netherlands

Secretariaat HCC
Jan Smits (secretaris)
Koninklijke Bibliotheek
Hoofdafdeling Verwerking Publikaties/Gebruikersdiensten,
Postbus 90.407
2509 LK Den Haag

(Bezoek: Prins Willem-Alexanderhof 5, vanaf spoor 12 Den Haag CS)
Tel: 070-3140241
Fax: 070-3140450
E-mail: jan.smits@kb.nl