Slovenian translations of ISBDs

These translations of the format-specific ISBDs are now obsolete. Future translations should be based on the latest update of the consolidated edition of the International Standard Bibliographic Description published in 2007.


ISBD(A) : mednarodni standardni bibliografski opis starejših (antikvarnih) zaključenih publikacij : priporočila delovne skupine za mednarodni standardni bibliografski opis starejših (antikvarnih) zaključenih publikacij / odobrila stalna odbora sekcije za katalogizacijo in sekcije za redke in dragocene knjige in dokumente Mednarodne zveze bibliotekarskih društev in ustanov ; [prevedla Jasna Hrovat]. — Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1984 (Ljubljana : Parizanska knjiga). — VII, 60 str. ; 30 cm
Prevod dela: ISBD(A). — Na vrhu nasl. str.: Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov. — 500 izv.

ISBD(A) : mednarodni standardni bibliografski opis starejših (antikvarnih) monografskih publikacij / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla Jasna Hrovat]. — 2. predelana izd. — Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997 ([Ljubljana]: Grafko). — VIII, 80 str. ; 30 cm
Prevod dela: ISBD(A) : international standard bibliographic description for older monographic publications (antiquarian), 2nd revised ed. — 700 izv. — Kazalo. — ISBN 961-6162-15-2

ISBD(CM) : mednarodni standardni bibliografski opis kartografskega gradiva : priporočila skupne delovne skupine za mednarodni standardni bibliografski opis kartografskega gradiva, ki sta jo oblikovala odbor za katalogizacijo in podsekcijo za geografske in kartografske knjižnice Mednarodne zveze bibliotekarskih društev in ustanov / [prevedla Metka Vobovnik-Avsenak ; predgovor prevedla Tanja Banić]. — Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1982. — VIII, 60 str. ; 30 cm
Prevod dela: ISBD(CM) : international standard bibliographic description for cartographic materials. — Na vrhu naslovne strani: Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov

ISBD(CM) : mednarodni standardni bibliografski opis kartografskega gradiva / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla Dunja Kalčič]. — Predelana izd. — Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1999 (Ljubljana : Grafko). — VI, 60 str. ; 30 cm
Prevod dela: ISBD(CM) : international standard bibliographic description for cartographic materials, revised ed. — 700 izv. – Kazalo. — ISBN 961-6162-40-3

ISBD(ER) : mednarodni standardni bibliografski opis elektronskih virov / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedel Ivan Kanič]. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2000 (Ljubljana : Pleško). — V, 79 str. ; 30 cm
Prevod dela: ISBD(ER) : international standard bibliographic description for electronic resources. — Predelano po ISBD(CF) : Mednarodni standardni opis računalniških datotek. — Po priporočilu Komisije za revizijo ISBD(CF). — ISBN 961-6162-49-7

ISBD(G) : splošni mednarodni standardni bibliografski opis / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla Irena Kavčič]. — Predelana izd. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997 ([Ljubljana] : Grafko). — 27 str. ; 30 cm
Prevod dela: ISBD(G) : general international standard bibliographic description, revised ed., 1992. — Anotirano besedilo. — 700 izv.. — ISBN 961-6162-29-2

ISBD(M) : mednarodni standardni bibliografski opis monografskih publikacij : slovenski prevod / Mednarodna zveza društev bibliotekarjev ; [prevedel Maks Veselko ; predgovor prevedla Tanja Banić]. — 1. standardna izd. — Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1975. — XII, 51 str. ; 24 cm + corr.
Prevod dela: International standard bibliographic descripton for monographic publications

ISBD(M) : mednarodni standardni bibliografski opis zaključenih publikacij / [prevedel Maks Veselko ; predgovor prevedla Tanja Banić]. — Predelana 1. standardna izd. — Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1981. — VI, 49 str. ; 30 cm
Prevod dela: ISBD(M). — Na vrhu nasl. str.: Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov

ISBD(M) : mednarodni standardni bibliografski opis monografskih publikacij / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla Alenka Kanič]. — Predelana izd. — Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997 (Ljubljana : Grafko). — VI, 64 str. ; 30 cm
Prevod dela: ISBD(M) : international standard bibliographical description for monographic publications, revised ed. — 700 izv. — Kazalo. — ISBN 961-6162-13-6

ISBD(NBM) : mednarodni standardni bibliografski opis neknjižnega gradiva : priporočilo delovne skupine za mednarodni standardni bibliografski opis neknjižnega gradiva, ki jo je oblikoval odbor IFLA za katalogizacijo / [prevedel Maks Veselko ; predgovor prevedla Tanja Banić]. — Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1983 (Ljubljana : Univerzum). — V, 53 str. ; 30 cm
Prevod dela: ISBD(NBM). — Na vrhu nasl. str.: Mednarodna zveza bibliotekarskih družtev in ustanov

ISBD(NBM) : mednarodni standardni bibliografski opis neknjižnega gradiva / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla Dunja Kalčič]. — Predelana izd. — Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997 (Ljubljana : Grafko). — 77 str. ; 30 cm
Prevod dela: ISBD(NBM) : international standard bibliographical description for non-book materials, revised ed., 1987. — 700 izv. — Kazalo. — ISBN 961-6162-17-9

ISBD(PM) : mednarodni standardni bibliografski opis glasbenih tiskov : priporočilo združene delovne skupine za mednarodni standardni bibliografski opis glasbenih tiskov / odobrila stalni odbor sekcije IFLA za katalogizacijo in Mednarodno združenje glasbenih knjižnic ; [prevedel Ivan Klemenčič]. — Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1984 ([Ljubljana : Partizanska knjiga]). — VII, 51 str. ; 30 cm
Prevod dela: ISBD(PM). — Na vrhu nasl. str.: Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov. — Predgovor / Heinz Lanzke: str. V. — 500 izv.

ISBD(PM) : mednarodni standardni bibliografski opis glasbenih tiskov / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedel Zoran Krstulović]. — 2. predelana izd. — Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1998 ([Ljubljana] : Grafko). — V, 53 str. ; 30 cm
Prevod dela: ISBD(PM) : international standard bibliographic description for printed music, 2nd revised ed. — 700 izv. — Predgovor / Heinz Lanzke: str. IV. — ISBN 961-6162-38-1

ISBD(S) : mednarodni standardni bibliografski opis serij : priporočilo skupne delovne komisije ... : slovenski prevod / Mednarodna zveza društev bibliotekarjev ; [prevedel Maks Veselko ; predgovor prevedla Tanja Banić]. — Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1975 (V Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). — X, 47 str. ; 24 cm
Prevod dela: International standard bibliographic description for serials. — 1.000 izv.

ISBD(S) : mednarodni standardni bibliografski opis tekočih publikacij / pripravila skupna delovna skupina za mednarodni standardni bibliografski opis tekočih publikacij, ki sta jih oblikovala odbor za katalogizacijo in odbor za tekoče publikacije Mednarodne zveze bibliotekarskih društev in ustanov ; [prevedel Maks Veselko ; predgovor prevedla Tanja Banić]. — 1. standardna izd. — Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1981. — VI, 65 str. ; 30 cm
Prevod dela: ISBD(S). — Na vrhu nasl. str.: Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov

ISBD(S) : mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla Jelka Gazvoda]. — Predelana izd. — Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997 ([Ljubljana] : Grafko). — VI, 87 str. ; 30 cm
Prevod dela: ISBD(S) : international standard bibliographic description for serials, revised ed., 1988. — 700 izv. — Kazalo. — ISBN 961-6162-28-4